Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Бабичев Ф.С.
Вовк А.І.
Воловенко Ю.М.
Гетьманчук Ю.П.
Демченко А.М.
Дядюша Г.Г.
Іщенко О.О.
Кібірєв В.К.
Ковтуненко В.О.
Колендо О.Ю.
Комаров І.В.
Кондратенко Н.В.
Корнілов М.Ю
Кудінов С.О.
Левченко Е.С.
Лішко В.К.
Маковецький В.П.
Мацуревич І.К.
Миронова Д.Ф.
Михайленко Ф.А.
Мірошниченко М.С.
Мушкало Л.К.
Пашинник В.Ю.
Пивоваренко В.Г.
Пономарьова Е.О.
Портнягіна В.О.
Починок В.Я.
Проценко Л.Д.
Романов М.М.
Серебряний С.Б.
Сиромятніков В.Г.
Смирнов-Замков І.В.
Стеценко О.В.
Толмачов А.О.
Толмачов О.І.
Туров О.В.
Фещенко Н.Г.
Хиля В.П.
Шилов О.Є.
Шокол В.О.
Юрченко Р.І.
Яворський В.П.
Ягупольський Л.М.
Ягупольський Ю.Л.
Ярмолюк С.М.
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Яворський Володимир Полікарпович

(15.07.1876-24.09.1942)


Яворський Володимир Полікарпович Народився в м. Києві. Закінчив Київський кадетський корпус і Михайлівське артилерійське училище в Петербурзі. Дістав призначення на службу в Київ. Поєднуючи службу в армії йде вчитися до університету як вільний слухач природознавчого відділу фізико-математичного факультету. У 1905 р. починає працювати у Київському університеті на посаді старшого лаборанта кафедри органічної хімії, певний період часу був і викладачем. Перебування в університеті поєднував з політичною діяльністю. Після більшовицького перевороту займав різноманітні адміністративні посади, реорганізовував систему освіти. Брав участь у І Світовій війні, розробляючи в спеціальних лабораторіях спосіб виробництва азиду натрію. Після 1917 р. брав активну участь у реорганізації середньої і вищої школи, в створенні рабфаків на Україні. Тривалий час працював у КПІ як професор (з 1926 р.), потім зав. кафедрою органічної хімії (1927-36 рр.) та декан хіміко-технологічного факультету КПІ (1927-30 рр.). У 1934 р. без захисту здобуває науковий ступінь доктора й одразу обирається академіком АН УРСР. У 1930-39 рр. - керівник сектором органічної хімії НДІ хімії Наркомпросу, а потім інституту хімії АН УРСР. У 1935 р. - зав. кафедрою органічної хімії Київського університету. Організатор інституту органічної хімії АН України, і з 1939 р. по 1941 р. - його директор. Під час війни, аж до своєї смерті, директор об'єднаного інституту хімії АН УРСР.

Область наукових інтересів. Перші свої кроки у науці В.П. Яворський почав з вивчення методів добування високоненасичених кислот за реакцією С.М. Реформатського, а потім у коло його інтересів увійшли синтези з участю ненасичених галогенмагнієвих реагентів та хімія органічних азидів.

Нагороди. У 1935 р. присуджено звання заслуженого діяча науки УРСР.

Сам виконав 10 наукових праць з органічної хімії, 42 роботи виконано під його керівництвом.