Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Загальна інформація

Кафедра органічної хімії, одна з найстаріших на хімічному факультеті, була заснована у 1891 році. У 1891-1934 рр. її завідувачем був д.х.н., проф. Реформатський С.М., 1935-1941 – д.х.н., проф., академік АН УРСР Яворський В.П. 1944-1962 – д.х.н., проф., академік AH України Кіпріанов А.І. Поряд із ціаніновими барвниками, він досліджував нові гетероциклічні сполуки, і ця наукова тематика стала головною в подальші роки. У 1961-1971 рр. кафедрою завідував д.х.н., професор, Мушкало Л.К.; 1971-1988 – д.х.н., проф., академік AH України Бабичев Ф.С.; 1988-1998 – д.х.н., проф. Корнілов М.Ю.; 1998-2003 та 2016-2022 – член-кореспондент НАН України, д.х.н., проф. Хиля В.П.; 2004-2007 та 2009-2016 – д.х.н., проф. Воловенко Ю.М., 2007-2008 – д.х.н., проф. Комаров І.В., з 2022 – д.х.н. Григоренко О.О.

Кафедра органічної хімії є одною з провідних кафедр хімічного факультету. Професори, доценти та асистенти кафедри викладають нормативні курси: органічна хімія, органічна хімія ароматичних та гетероциклічних сполук, фізичні методи дослідження хімічних сполук, курси вільного вибору: загальна стереохімія, сучасні лікарські засоби, а також курси для бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціалізаціями "органічна хімія" та "хімія природних сполук".

Наукові дослідження кафедри стосуються синтезу та вивчення фізико-хімічних властивостей нітрогено-, оксигено- та сульфуровмісних гетероциклічних сполук та аналогів природних гетероциклів, що є перспективними з точки зору практичного застосування у фармацевтичній галузі. Порівняно новими науковими напрямками є синтез будівельних блоків для потреб медичної хімії, зокрема, неприродних амінокислот та пептидоміметиків, sp3-збагачених флуоро-, боро- та сульфурорганічних функціоналізованих сполук, дизайн та синтез флуоресцентних сенсорів та іонних індикаторів, синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей похідних та аналогів терпеноїдів.

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з установами НАН України, вітчизняними науково виробничими підприємствами в галузі тонкого органічного синтезу та хімічного аутсорсингу, зарубіжними університетами та науковими центрами у США, Франції, Німеччині, Іспанії, Нідерландах, Туреччині. Науковці кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів за програмами NATO, INTAS, Erasmus та Horizon 2020.

Співробітниками кафедри створено десятки підручників та посібників з органічної хімії, фізичних методів дослідження хімічних сполук та споріднених галузей хімії для університетів, а також близько 10 посібників та підручників для середньої школи.

Вагомі внески в розвиток хімії викладачів та співробітників кафедри були відзначені Національною Премією України імені Бориса Патона (2022, д.х.н. Григоренко О.О., д.х.н. Михайлюк П.К., к.х.н. Мороз Ю.С.), Державною премією України (1998, акад. НАН України Бабичев Ф.С., проф. Ковтуненко В.О., проф. Воловенко Ю.М.), Преміями Верховної Ради України для молодих учених (2020, д.х.н. Григоренко О.О.; 2018, к.х.н. Москвіна В.С., к.х.н. Мілохов Д.С.), Преміями НАН України імені Писаржевського (1985, акад. НАН України Бабичев Ф.С., проф. Ковтуненко В.О.), імені А.І. Кіпріанова (1995, акад. НАН України Бабичев Ф.С., проф. Ковтуненко В.О., к.х.н. Кисіль В.М.; 2014, чл.-кор. НАН України Хиля В.П.), Преміями імені Тараса Шевченка Київського університету (1996, д.х.н. Пивоваренко В.Г.; 2018, чл.-кор. НАН України Хиля В.П., к.х.н. Хиля О.В.; 2023, к.х.н. Шабликіна О.В.; 2023, д.х.н. Григоренко О.О.), званнями Заслуженого професора (2014, чл.-кор. НАН України Хиля В.П.; 2019, проф. Воловенко Ю.М.), Відмінника освіти (2019, чл.-кор. НАН України Хиля В.П.), стипендіями Кабінету Міністрів України.