Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Загальна інформація

Кафедра органічної хімії, одна з найстаріших на хімічному факультеті, була заснована 1891. 1891-1934 її завідувачем був д.х.н., проф. Реформатський С.М., 1935-1941 – д.х.н., проф., академік АН УРСР Яворський В.П. 1944-1962 – д.х.н., проф., академік AH України Кіпріанов А.І. Поряд із ціаніновими барвниками, він досліджував нові гетероциклічні сполуки, і ця тематика стала головною в подальші роки. 1961-1971 кафедрою завідував д.х.н., професор, Мушкало Л.К.; 1971-1988 – д.х.н., проф., академік AH України Бабичев Ф.С.; 1988-1998 – д.х.н., проф. Корнілов М.Ю.; 1998-2003 – член-кореспондент НАН України, д.х.н., проф. Хиля В.П.; 2004-2007 – д.х.н., проф. Воловенко Ю.М. з 2007 – д.х.н., проф. Комаров І.В.

Кафедра органічної хімії є одною з провідних кафедр хімічного факультету. До її професорсько-викладацького складу входять 5 професорів, 5 доцентів та 2 асистенти. Професори кафедри викладають загальні курси: органічна хімія, загальна стереохімія, фізичні методи дослідження хімічних сполук, інформатика та програмування, матеріалознавство, а також спецкурси для бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціалізаціями "органічна хімія" та "хімія природних сполук".

На кафедрі працюють 10 докторів та 20 кандидатів наук. Наукові дослідження кафедри стосуються синтезу та вивчення фізико-хімічних властивостей нітрогено-, оксигено- та сульфуровмісних гетероциклічних сполук та аналогів природних гетероциклів, що знаходять практичне застосування в медицині. Нові наукові напрямки: синтез неприродних амінокислот та пептидоміметиків, дизайн і синтез флуоресцентних сенсорів та йонних індикаторів, комп’ютерні розрахунки атомних кластерів (фулеренів, нанотрубок та ін.).

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з установами НАН України, зарубіжними університетами та науковими центрами в Білорусі, Туреччині, США, Франції, Німеччині, Нідерландах, Ізраїлі. Науковці кафедри брали участь у виконанні спільних наукових проектів за програмами NATO та INTAS.

Співробітниками кафедри створено понад 15 підручників для університетів, серед них:

  1. Бабичев Ф.С., Шаранин Ю.А., Промоненков В.К., Литвинов В.П., Воловенко Ю.М.. Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп. – Киев: Наук. думка, 1987. – 240 с;
  2. Ковтуненко В.О. Лікарські засоби з дією на периферійну нервову систему. – "Прінтлайн", Київ, 2005, с. 1-424;
  3. Воловенко Ю.М., Туров О.В. Ядерний магнітний резонанс. – Київ., Ірпінь: ВТФ "Перун", 2007. – 480 с;

а також близько 10 посібників та підручників для середньої школи, в тому числі:

  1. Попель П.П., Пивоваренко В.Г., Гордієнко О.В. Хімія: підручник за експериментальною програмою для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – Київ: Видавничий центр "Академія", 2002. – 232 с;
  2. Толмачова В.С., Ковтун О.М., Гордієнко О.В., Корнілов М.Ю., Василенко С.В. Сучасна термінологія та номенклатура органічних сполук. Навч.-метод. посібник для вчителів та учнів ЗНЗ. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – 168 с.

Вагомі внески в розвиток хімії викладачів та співробітників кафедри були відзначені Державною премією України (1998, акад. НАН України Бабичев Ф.С., проф. Ковтуненко В.О., проф. Воловенко Ю.М.), преміями НАНУ імені Писаржевського (1985, акад. НАН України Бабичев Ф.С., проф. Ковтуненко В.О.), імені А.І. Кіпріанова (1995, акад. НАН України Бабичев Ф.С., проф. Ковтуненко В.О., к.х.н. Кисіль В.М.), премією імені Тараса Шевченка Київського університету (1996 , д.х.н. Пивоваренко В.Г.).