Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Бабичев Ф.С.
Вовк А.І.
Воловенко Ю.М.
Гетьманчук Ю.П.
Демченко А.М.
Дядюша Г.Г.
Іщенко О.О.
Кібірєв В.К.
Ковтуненко В.О.
Колендо О.Ю.
Комаров І.В.
Кондратенко Н.В.
Корнілов М.Ю
Кудінов С.О.
Левченко Е.С.
Лішко В.К.
Маковецький В.П.
Мацуревич І.К.
Миронова Д.Ф.
Михайленко Ф.А.
Мірошниченко М.С.
Мушкало Л.К.
Пашинник В.Ю.
Пивоваренко В.Г.
Пономарьова Е.О.
Портнягіна В.О.
Починок В.Я.
Проценко Л.Д.
Романов М.М.
Серебряний С.Б.
Сиромятніков В.Г.
Смирнов-Замков І.В.
Стеценко О.В.
Толмачов А.О.
Толмачов О.І.
Туров О.В.
Фещенко Н.Г.
Хиля В.П.
Шилов О.Є.
Шокол В.О.
Юрченко Р.І.
Яворський В.П.
Ягупольський Л.М.
Ягупольський Ю.Л.
Ярмолюк С.М.
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Сиромятніков Володимир Георгійович

(1938)


Сиромятніков Володимир Георгійович Народився 1938 р.в м. Києві. 1961 р. - закінчив КДУ, а в 1964 р. - аспірантуру при ньому та захистив канд. дисертацію за спеціальністю "хімія високомолекулярних сполук". Весь трудовий шлях пов'язаний з Київським університетом. З 1964 р. - асистент кафедри хімії мономерів і полімерів, з 1974 р. - доцент. 1990 р. - захистив докторську дисертацію "Азотвмісні легуючі мономери в розробці полімерних інформаційних середовищ". 1987-2003 рр. - зав. кафедрою хімії мономерів і полімерів, яка після об'єднання в 1993 р. з кафедрою фізичної хімії полімерів і колоїдів почала називатись "кафедра хімії високомолекулярних сполук". Зараз працює професором кафедри. Входить до складу редакційних колегій 5 українських наукових журналів. Є членом експертної ради ВАК та спеціалізованої вченої ради при КНУ. Бере участь в роботі експертних рад та комісій Міносвіти України. Веде активну громадську роботу в Українському хімічному товаристві та в Академії наук вищої школи, раніше як віце-президент, нині як академік-секретар відділення хімії і хімічної технології.

Сфера наукових інтересів. Сучасні його роботи пов'язані з вивченням процесів внутрішньомолекулярного перенесення енергії в полімерах. Розробка новітніх матеріалів - полімерних твердих електролітів для хімічних джерел струму, фотонапівпровідників для електролюмінесцентних пристроїв, сонячних елементів, голографії, світлочутливих полімерів і композицій для фоторезистних технологій, біологічноактивних полімерів, флокулянтів для очищення питної води.

Нагороди. За цикл праць "Наукові основи створення фоточутливих олігомерних матеріалів і методів реєстрації оптичної інформації та їх використання у наукоємних технологіях" йому разом із співавторами присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки 1996 р.

Автор більше 500 наукових публікацій. Це 3 підручники, статті в наукових журналах і збірниках, матеріалах конференцій, більше 40 патентів та авторських свідоцтв. Підготовлено 3 доктора та біля 10 кандидатів наук.