Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Бабичев Ф.С.
Вовк А.І.
Воловенко Ю.М.
Гетьманчук Ю.П.
Демченко А.М.
Дядюша Г.Г.
Іщенко О.О.
Кібірєв В.К.
Ковтуненко В.О.
Колендо О.Ю.
Комаров І.В.
Кондратенко Н.В.
Корнілов М.Ю
Кудінов С.О.
Левченко Е.С.
Лішко В.К.
Маковецький В.П.
Мацуревич І.К.
Миронова Д.Ф.
Михайленко Ф.А.
Мірошниченко М.С.
Мушкало Л.К.
Пашинник В.Ю.
Пивоваренко В.Г.
Пономарьова Е.О.
Портнягіна В.О.
Починок В.Я.
Проценко Л.Д.
Романов М.М.
Серебряний С.Б.
Сиромятніков В.Г.
Смирнов-Замков І.В.
Стеценко О.В.
Толмачов А.О.
Толмачов О.І.
Туров О.В.
Фещенко Н.Г.
Хиля В.П.
Шилов О.Є.
Шокол В.О.
Юрченко Р.І.
Яворський В.П.
Ягупольський Л.М.
Ягупольський Ю.Л.
Ярмолюк С.М.
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Ягупольський Лев Мусійович

(6.02.1922 - 05.04.2009)


Ягупольський Лев Мусійович Народився в м. Умані Черкаської обл. У 1938 р. вступив до КДУ ім. Т.Г. Шевченка, який закінчив 1947 р. У 1938-41 рр. - студент, 1941-42 рр. - курсант Військової академії хімічного захисту (м. Москва). У 1942-43 рр. - начальник хімічної служби полку на Калининському фронті. У 1943-45 рр. перебував у лавах Радянської Армії, учасник Великої Вітчизняної війни. У 1945-47 рр. продовжив навчання в КДУ. У 1947-50 рр. - аспірант кафедри органічної хімії хімічного факультету КДУ. І у 1951 р. захистив кандидатську дисертацію "Фторпроизводные бензотиазола и фторсодержащие цианиновые красители". У 1951-55 рр. - м.н.с., 1955-65 рр. - ст.н.с. ІОХ АН УРСР. У 1966 р. захищена докторська дисертація "Ароматические соединения с фторсодержащими заместителями". З 1967 р. - професор, 1965-87 рр. - зав. відділом хімії фторорганічних сполук, 1969-73 рр. - заступник директора ІОХ АН УРСР по науковій роботі. У 1972 р. - член редколегії "Украинского химического журнала", 1980 р. - член редколегії міжнародного журналу "Dyes and Pigments", з 1987 р. - головний н.с. ІОХ НАН України.

Сфера наукових інтересів. Засновник наукової школи фторорганічних сполук на Україні. Основним напрямком школи є синтез ароматичних та гетероциклічних сполук з фторовмісними угрупуваннями та вивчення їх фізико-хімічних властивостей з метою знаходження серед них практично корисних сполук для медецини, сільського господарства, хімічної і фармацевтичної промисловості та ін. галузей народного господарства.

Нагороди. Почесне звання "Заслуженный деятель науки Украинской ССР"; лауреат премії Ради Міністрів СРСР, Державної премії України в галузі науки і техніки, премії НАН України ім. А.І. Кіпріанова. Орден Вітчизняної війни ІІ ступеня.

Автор 785 статей, 213 авторських свідоцтв та 40 патентів. Підготував 77 кандидатів та 11 докторів хімічних наук.