Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Бабичев Ф.С.
Вовк А.І.
Воловенко Ю.М.
Гетьманчук Ю.П.
Демченко А.М.
Дядюша Г.Г.
Іщенко О.О.
Кібірєв В.К.
Ковтуненко В.О.
Колендо О.Ю.
Комаров І.В.
Кондратенко Н.В.
Корнілов М.Ю
Кудінов С.О.
Левченко Е.С.
Лішко В.К.
Маковецький В.П.
Мацуревич І.К.
Миронова Д.Ф.
Михайленко Ф.А.
Мірошниченко М.С.
Мушкало Л.К.
Пашинник В.Ю.
Пивоваренко В.Г.
Пономарьова Е.О.
Портнягіна В.О.
Починок В.Я.
Проценко Л.Д.
Романов М.М.
Серебряний С.Б.
Сиромятніков В.Г.
Смирнов-Замков І.В.
Стеценко О.В.
Толмачов А.О.
Толмачов О.І.
Туров О.В.
Фещенко Н.Г.
Хиля В.П.
Шилов О.Є.
Шокол В.О.
Юрченко Р.І.
Яворський В.П.
Ягупольський Л.М.
Ягупольський Ю.Л.
Ярмолюк С.М.
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Левченко Катерина Семенівна

(27.03.1920 - 1991)


Левченко Катерина Семенівна Народилася в с. Юрове Макарівського р-ну. У 1937-41, 1944-45 рр. навчалася в КДУ ім. Т.Г. Шевченка. У 1942-43 рр. - статистик в поліклініці с. Макарова (під час проживання на окупованій німцями території). У 1944 р. - вчитель хімії в школі с. Макарова. У 1945-48 рр. - аспірант (наук. керівник - академік А.І. Кіпріанов), У 1947-51 рр. - ассистент кафедри органічної хімії КДУ. У 1950 р. захистила кандидатську дисертацію "Влияние нейтральных растворителей на окраску органических красящих веществ", а в 1966 р. - докторську "Производные иминосульфато-, имино-сульфино- и иминосернистой кислот и азотистых аналогов двуокиси серы". У 1951-56 рр. - м.н.с., 1956-73 рр. - ст.н.с., з 1973 р. - зав. відділом хімії органічних сполук сірки ІОХ АН УРСР. 3 1974 р. - професор.

Сфера наукових інтересів. Дослідження в галузі органічних сполук сірки. Розвила новий напрямок - хімія іміноаналогів кисневих сполук сірки. Завдяки дослідженню реакції окисного імінування сполук сірки розроблені методи синтезу нових типів S-N-органічних сполук, що містять високоактивні функціональні групи. Дослідження хімії основних класів іміноаналогів кисневих сполук сірки - похідних іміносульфо-, іміносульфінових та іміносірчистих кислот та похідних азотистих аналогів SO2.

Нагороди. Медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со д/р В.И. Ленина" (1970 р.). Звання "Заслужений діяч науки УРСР" (1982 р.). Автор понад 120 наукових робіт, 2 літературних оглядів, 12 авторських свідоцтв. Підготувала 9 кандидатів та 1 доктора хімічних наук.