Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Бабичев Ф.С.
Вовк А.І.
Воловенко Ю.М.
Гетьманчук Ю.П.
Демченко А.М.
Дядюша Г.Г.
Іщенко О.О.
Кібірєв В.К.
Ковтуненко В.О.
Колендо О.Ю.
Комаров І.В.
Кондратенко Н.В.
Корнілов М.Ю
Кудінов С.О.
Левченко Е.С.
Лішко В.К.
Маковецький В.П.
Мацуревич І.К.
Миронова Д.Ф.
Михайленко Ф.А.
Мірошниченко М.С.
Мушкало Л.К.
Пашинник В.Ю.
Пивоваренко В.Г.
Пономарьова Е.О.
Портнягіна В.О.
Починок В.Я.
Проценко Л.Д.
Романов М.М.
Серебряний С.Б.
Сиромятніков В.Г.
Смирнов-Замков І.В.
Стеценко О.В.
Толмачов А.О.
Толмачов О.І.
Туров О.В.
Фещенко Н.Г.
Хиля В.П.
Шилов О.Є.
Шокол В.О.
Юрченко Р.І.
Яворський В.П.
Ягупольський Л.М.
Ягупольський Ю.Л.
Ярмолюк С.М.
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Мірошниченко Микола Степанович

(05.03.1944)


Мірошниченко Микола Степанович Народився 05.03.1944 в с. Кучинівка, Щорського району (Чернігівської обл.). 1961-69 рр. - навчання в КНУ ім. Тараса Шевченка. 1973 р. - захистив кандидатську дисертацію (к.х.н.) "Синтез и исследование замещенных имидазопиридинов и их гликозидов", в 1990 р. захистив докторську дисертацію (д.біол. н.) "Структурные и физико-химические основы процессов сокращения-расслабления скелетной мышцы". З 1973 р. - асистент, старший викладач, доцент кафедри біофізики. З 1991 р. професор кафедри біофізики, з 1995 р. - зав. кафедри біофізики КНУ імені Тараса Шевченка.

Сфера наукових інтересів. Біофізика м'язів та молекулярна біофізика. Вивчення скорочення - розслаблення м'язів та модулюючої дії на ці процеси різних факторів (частота стимуляції, солі важких металів, фізіологічно активні речовини). Запропонував нову концепцію механізму м'язового скорочення та концепцію регуляції скорочення - розслаблення м'язів. Запропоновано адекватну схему формування остова міозинового філаменту та побудована його фізична модель. Роботи. Мирошниченко Н.С. Новая гипотеза механизма мышечного сокращения. ДАН СССР 1982, т. 265, № 3, с. 735-736. Мирошниченко Н.С., Шуба М.Ф. Молекулярная организация сократительного аппарата и механика мышечного сокращения. Усп. физиол. наук, 1990, Т.21. № 3, С.3-18. Miroshnichenko N.S., Shuba M.F. Structure of myosin filament and mechanics of the muscle contraction. Physics of the alive, 1997, V.5, N 1, p.60-66. N.S. Miroshnichenko, I.V. Balanuk, and D.N. Nozdrenko Packing of myosin molecules in muscle thick filaments. Cell Biology International, 2000, V. 24, N 6, p. 327-333. Костюк П.Г., Зима В.Л.,Магура І.С., Мірошниченко М.С., Шуба М.Ф. Біофізика/ - К.: Обереги, 2001.- 544 с., В. Л. Зима, М. С. Мірошниченко, Т. Л. Давидовська, В. В. Ганчурін, Ю. І. Прилуцький. Біофізика. Практикум. Вид. Київського національного університету, 2003, 143 с. Член редколегій міжнародних журналів "Biocybernetics and Biomedical Engineering", "Physics of the Alive", Вченої ради міжнародного центру з біомедичної інженерії (м. Варшава). Голова спецради по захисту докторських дисертацій. Президент Українського біофізичного товариства. Підготовлено 4 кандидати наук і 1 доктор.