Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Алексеєв П.П.
Бабичев Ф.С.
Гарніч-Гарн. Ф.М.
Ельтеков О.П.
Зенович С.Ф.
Кіпріанов А.І.
Красуський К.А.
Мацуревич І.К.
Мушкало Л.К.
Пелькіс П.С.
Реформатський С.М.
Стеценко О.В.
Тютчев І.А.
Яворський В.П.
Видатні випускники
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Мацуревич Іполіт Кіпріанович

(1882-22.07.1939)
хімік-органік
доктор хімічних наук, професор, академік АН України


Мацуревич Іполіт Кіпріанович Народився в місті Глуськ, Мінської губернії у сім’ї працівника пошти. У 1907 р. закінчив природознавчий відділ Київського університету. З 1907 по 1915 працював лаборантом кафедри органічної хімії. З 1915 – асистент кафедри. Під час І світової війни він разом з В.П. Яворським та іншими членами кафедри під керівництвом С. Реформатського багато зробив для виробництва медикаментів, потрібних фронту.

Після 1917 викладав у КІНО і КПІ. Працював разом з Реформатським над темою по каучуконосах. З 1933 - доцент кафедри органічної хімії, а з 1935 – професор. Одержав звання доктора хімічних наук без захисту. У 1939 році обирається академіком АН УРСР. Брав участь в організації інституту органічної хімії АН УРСР.

Зробив вагомий внесок в хімію семикарбазиду та тіосемикарбазиду. Досліджував склад смол вітчизняних каучуконосів.

Опубліковано 30 наукових робіт. Зробив вагомий внесок в хімію похідних семикарбазиду і тіосемикарбазиду. Займаючись синтезом β-гідроксикислот за Реформатським, першим застосував як розчинник бензол, пришвидчивши реакцію і здобувши кращі виходи. Вперше застосував для синтезу третинних спиртів жирного ряду через металорганіку Cl-COOEt. Вперше описав низку ненасичених спиртів добутих з бромистого алілу та кетонів. Ці ненасичені спирти він окиснював у гліцерині і дегідратував у дієни. Вивчав взаємодію тіофен-2-карбальдегіду з гідразином і семикарбазидом. Вивчав взаємодію циклогексенону з (тіо)семикарбазидом. І показав, що перший акт - це взаємодія нуклеофільного центру з карбонілом, а другий – спостерігається тільки для семикарбазиду – це додаткове приєднання за подвійним зв’язком. Вивчав нуклеофільні реакції семикарбазиду та семикарбазонів з ароматичними амінами. На основі взаємодії тіосемикарбазиду з ароматичними амінами ним була добута низька продуктів циклічної та відкритої будови. Перші на кафедрі гетероцикли були добуті Мацуревичем. Ними були похідні 1,2,4-триазолу та тіодиазолу. Займався розробкою способів добування амінів шляхом відновлення фенілгідразонів, оксимів, альдазинів і кетазинів за допомогою активованого алюмінію. Знайшов ряд переваг при відновленні саме цим способом.