Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Навчальні програми
Підручники
Методична література
Слайди до лекцій
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

ПідручникиПерелік підручників, що видані співробітниками кафедри


 1. Сучасні методи органічного синтезу: підручник для студ. хім. ф-ту / О.О. Григоренко, О.В. Шабликіна. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2020. – 572 с.
 2. Вибрані розділи нейрохімії / В.О. Ковтуненко. - Київ: 2019.- 146 с.
 3. Механізми органічних реакцій у розчинах: навч. посіб. / В.Г. Пивоваренко – К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. – 303 с.
 4. Органічна хімія. Реакції карбонільних сполук: навчальний посібник / М.В. Горічко, В.Г. Пивоваренко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2012.–352 с.
 5. Хімічні таємниці кольору / В.О. Ковтуненко, М.С. Мірошниченко. - Київ: Радянська школа, 1975.-118 с.
 6. Химия изоиндола / Ф.С. Бабичев, В.А. Ковтуненко. - Киев: Наук, думка, 1983. - 280 с
 7. Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и С-Н-, О-Н- и S-H- групп / Ф.С. Бабичев, Ю.А. Шаранин, В.П. Литвинов, В.К. Промоненков, Ю.М. Воловенко. - Киев: Наук, думка, 1985.-200 с.
 8. Природные и модифицированные изофлавоноиды. / А.Л. Казаков, В.П. Хиля, В.В. Межерицкий, Ю. Литкен - Изд-во Ростовского университета, 1985.
 9. Внутримолекулярное взаимодействие нитрильной и аминогрупп / Ф.С. Бабичев, Ю.А. Шаранин, В.К. Промоненков, В.П. Литвинов, Ю.М. Воловенко. - Киев: Наук, думка, 1987.-240 с.
 10. Хімія лікарських сполук: лікарські засоби з дією на центральну нервову систему / В.О. Ковтуненко. - Київ: в-во КДУ, 1992. - 204 с
 11. Лікарськи засоби з дією на центральну нервову систему/ В.О. Ковтуненко. - Київ-Ірпінь: "Перун", 1997.-463 с.
 12. Федір Семенович Бабичев. Бібліографія / Всупна стаття В.О. Ковтуненко, бібліографічний покажчик В.О. Ковтуненко, В.М. Кисіль. - Київ: Наук, думка, 1999. - 110 с
 13. Загальна стереохімія / В.О. Ковтуненко. - Київ: "Невтес", 2001. - 332 с
 14. Будова і властивості органічних сполук (Учбовий посібник для середньої школи) / Ф.С. Бабічев, М.Ю. Корнілов. - Київ: "Радянська школа", 1971.
 15. Довідник з хімії. / А.И. Гончаров, М.Ю. Корнілов. Київ: "Вища школа" , 1974.
 16. Справочник по химии / А.И. Гончаров, М.Ю, Корнилов. Киев: "Вища школа", 1978.
 17. Методические указания к лабораторным работам по органической химии / В. Ковтуненко, А.К. Тылтин. - Киев: КГУ, 1983. - 38 с.
 18. Применение ЯМР в химии (Учебное пособие для химических факультетов / М.Ю. Корнилов, Г.П. Кутров. - Киев: "Вища школа", 1985. - 200 с.
 19. Методические указания к лабораторным работам по органической химии / В.А. Ковтуненко, А.К. Тылтин, Д. Грайф. - Киев: КГУ, 1987. -24 с.
 20. Расчеты на программируемых микрокалькуляторах в химических исследованиях / М.Ю. Корнилов, Е.О. Бережной, Б.В. Черняев, Ю.В. Мигалина, В.Г. Лендел. - Киев: УМК ВО, 1988. - 251 с.
 21. Программа общего практикума по органической химии для студентов третьего курса химического факультета / В.А.Ковтуненко, А.К. Тылтин. - Киев: КГУ, 1988. - 12 с.
 22. Хімія. Завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. У 2-х частинах. / М. Ю. Корнілов, О.В. Гордієнко, Д.І. Шейко. Київ: "Генеза", 1993, ч. 1.- 224 с, ч. 2. - 260 с.
 23. Німецько-російсько-український словник: Посібник для користування хімічними довідниками "Бейльштейн" і "Гмелін". / М.Ю. Корнілов, К.Д. Сич. - Київ: РВЦ "Київський Університет", 1993.
 24. Англо-українсько-російський словник з хімії. У 2-х книгах. / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, С.І. Кисельова, Н.О. Давидова. - Київ: "Либідь", 1994, - книга 1, 326 с, книга 2, 288 с
 25. Ядерний магнітний резонанс у запитаннях і відповідях / М.Ю. Корнілов, О.В. Туров, P. Борсдорф, Е. Клейнпетер. - Київ: "Вища школа", 1995. -287 с
 26. Програма з органічної хімії (загальний практикум) / В.О. Ковтуненко, А.К. Тилтін, М.Ю. Корнілов, М.І. Ганущак, М.Д. Обушак. У книзі Нормативні курси хімічних дисциплін. Київ: ВПЦ "Київський університет", 1995. - 16 с
 27. Основи біоорганічної хімії. (Посібник для учнів спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю) / В.Г. Пивоваренко. - Київ: "Освіта", 1995. 195 с
 28. Програма з електронної спектроскопії (з загального курсу физичні методи дослідження в хімії). / М.Ю. Корнілов, Г.П. Кутров, Н.В. Мельникова, Д.І. Шейко. У книзі Нормативні курси хімічних дисциплін. - Київ: ВПЦ "Київський університет", 1995. З с
 29. Термінологічний посібник з хімії. / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, О.А. Голуб. - Київ: "Віпол", 1996, -256 с.
 30. Вступ до хімічної номенклатури. / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, О.А. Голуб, A.M. Корнілов, Г.П. Кутров, С.В. Нерознак, Н.А. Цимбал. - Київ: "Школяр", 1997.
 31. Видатні імена в історії хімічної науки в Україні: С.М. Реформатський та його знаменита реакція. / З.В. Войтенко, М.Ю. Корнілов, І.П. Сунцова, Л.Н. Ягупольска, Л.М. Ягупольский. Київ: РВЦ "Київський Університет", 1997, 92 с
 32. Періодична система Д.І. Менделєєва (настінний плакат). / М.Ю. Корнілов, О.А. Голуб, В.В. Скопенко, М.С. Слободяник. - Київ: "Школяр", 1997.
 33. Періодична система хімічних елементів. / В.В.Скопенко, М.Ю. Корнілов, О.А. Голуб, М.С. Слободяник. - Київ: "Либідь", 1997, -4 с
 34. Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю. / В.О. Ковтуненко, В.В. Іщенко, А.К. Тилтін. - Київ: РВЦ "Київський університет", 1997, 54 с
 35. Тлумачний довідник з теоретичної хімії для магістрів-хіміків. / З.В. Войтенко, Г.Г. Дядюша, О.І. Зубенко, М.Ю. Корнілов, О.Г. Севастьянова-Мойся. / Київ: РВЦ "Київський університет", 1998, -218 с.
 36. Ентимологія хімічних назв. Навчальний посібник для студентів та викладачів природничих факультетів. / М.Ю, Корнілов, О.І. Білодід. - Київ: РВЦ "Київський університет", 1998. - 72 с
 37. Основи біорганічної хімії. Підручник для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням хімії / В.Г. Пивоваренко. - Київ: "Освіта", 1998, -176 с
 38. Four-language in Chemistry and Physics (English, German, Ukrainian, Russian) / М.Ю. Корнілов, O.I. Білодід, B.I. Перебійніс. INTAS 0263-95, CD, 1999.
 39. Хімія, 8-11 класи. Експериментальна програма для середньої загальноосвітньої школи / П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, М.С. Слободяник. Київ: ВЦ "Академія", 2000, 32 с
 40. Як успішно скласти вступний іспит з хімії. / О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, М.Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова, П.П. Попель, М.С. Слободяник. - Київ: "Педагогіка", 2000. - 20 с
 41. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Довідник для вступників 2000. / М.С. Слободяник, В.П. Казіміров, Т.В. Табенська, Ю.М. Воловенко. - Київ: РВЦ "Київський університет", 2000. - 9 с
 42. Как успешно сдать вступительный экзамен по химии. / О.В. Гордиенко, Н.Д. Донская, М.Ю, Корнилов, В.А. Павленко, В.В. Пономарьова, П.П. Попель, Н.С. Слободяник. - Киев: "Педагогика", 2000. -25 с.
 43. Хімія: завдання і тести. / М.Ю. Корнілов, О.В. Гордієнко, В.І. Замковий та інш. - Київ: "Школяр", 2000.-512 с.
 44. Хімія для вступників. Посібник для випускників шкіл, абітурієнтів. / М.Ю, Корнілов, О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова, М.С. Слободяник. - Київ: "Київський університет", 2001. - 263 с
 45. Сучасні методи органічного синтезу / І.В. Комаров, М.Ю, Корнілов. - Київ: РВЦ "Київський університет", 2001. -72 с
 46. Номенклатура органічних сполук. Алкани. / B.C. Толмачова, О.М. Ковтун, С.В. Нікітіна, С.І. Вуколова, О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов. - Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001.-74 с
 47. Курс органической химии. Биологические аспекты. / В.Г. Дрюк, В.Г. Карцев, В.П. Хиля, Е.П. Кухта. - Симферополь: "Таврия" ,-2001.-431 с.
 48. Хімія. 10 клас. Експериментальний підручник для загальноосвітних навчальних закладів / П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. - Київ: "Академія", 2002. -232 с
 49. Хімія для вступників. Посібник для випускників шкіл, абітурієнтів. / М.С. Слободяник, О.В. Гордієнко, М. Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова. - Київ: "Либідь", 2003. - 263 с
 50. Кількісний елементний та функціональний аналіз органічних сполук / Ю.М. Воловенко, В.В. Іщенко. - Київ: РВЦ "Київський університет", 2004.
 51. Синтез на основі магній- та цинкорганічних сполук / В.В. Іщенко, В.В. Ковтуненко. - Київ: РВЦ "Київський університет", 2004.
 52. Спектроскопія ядерного магнітного резонансу / Ю.М. Воловенко, І.В. Комаров, О.В. Туров, В.П. Хиля. - Київ: РВЦ "Київський університет", 2016.