Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Співробітники
Наукові напрямки
Навчання
Навчальні програми
Навчальна література
Слайди до лекцій
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Підручники, посібники та інша навчально-методична література кафедри органічної хімії

Курси "Органічна хімія", "Органічна хімія ароматичних та гетероциклічних сполук"
Мілохов Д.С., Хиля О.В., Іщенко В.В. Техніка безпеки при роботі в хімічній лабораторії. К.: 2021. – 312 с.
Органічна хімія. Загальний практикум / М.В. Горічко, Д.С. Мілохов, О.В. Шабликіна. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. – 196 с. ISBN: 978-966-933-053-6
Органічна хімія в реакціях: Навчальний посібник / О.О. Григоренко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2013. – 114 с.
Нуклеофільне заміщення при насиченому атомі вуглецю / В.О. Ковтуненко, В.В. Іщенко, А.К. Тилтін. – Київ: РВЦ "Київський університет", 1997. – 54 с.
Аліфатичні аміни та амінування: Навчальний посібник / О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 44 с.
Синтез на основі магній- та цинкорганічних сполук: Навчальний посібник / В.В. Іщенко, В.В. Ковтуненко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2004. – 28 с.
Органічна хімія. Реакції карбонільних сполук: навчальний посібник / М.В. Горічко, В.Г. Пивоваренко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2012. – 352 с.
Циклоконденсації в органічному синтезі: Навчальний посібник / Ю.М. Воловенко, О.В. Шабликіна. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2020. – 72 с.
Окиснення органічних сполук: Навчальний посібник / Т.А. Воловненко, Ю.М. Воловенко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006.
Відновлення органічних сполук: Навчальний посібник / З.В. Войтенко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006.
Електрофільне та нуклеофільне заміщення в ароматичному ядрі / О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов, Ю.М. Воловенко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2009. – 92 с. (додатки: Nucleophilic Substitution of Hydrogen in Heterocyclic Chemistry, The SN (ANRORC) Mechanism: A New Mechanism for Nucleophilic Substitution)
Ароматичні аміни та діазосполуки: Навчальний посібник / М.В. Горічко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 21 с.
Металоорганічні похідні гетероциклічних сполук: Навчальний посібник / М.В. Горічко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – 33 с.
Літературний пошук в органічній хімії: методичні вказівки / О.О. Григоренко, О.В. Шабликіна. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2020. – 32 с.
Номенклатура органічних сполук. Алкани / B.C. Толмачова, О.М. Ковтун, С.В. Нікітіна, С.І. Вуколова, О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов. – Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2001. – 74 с.
Програма загального практикуму з органічної хімії. Під ред. Воловенка Ю.М. / Т.А. Воловненко, М.В. Горічко, О.В. Хиля. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2006. – 13 с.
Курс "Фізичні методи дослідження в хімії"
Спектроскопія ядерного магнітного резонансу / Ю.М. Воловенко, І.В. Комаров, О.В. Туров, В.П. Хиля. – Київ: РВЦ "Київський університет", 2016. – 703 с.
Збірка задач для практичних занять з розділу "Інфрачервона спектроскопія" дисципліни "Фізичні методи дослідження в хімії" / Д.С. Мілохов, О.В. Шабликіна. – К.: 2021. – 126 с.
Ядерний магнітний резонанс у запитаннях і відповідях / М.Ю. Корнілов, О.В. Туров, P. Борсдорф, Е. Клейнпетер. – Київ: "Вища школа", 1995. – 287 с.
Програма з електронної спектроскопії (з загального курсу физичні методи дослідження в хімії) / М.Ю. Корнілов, Г.П. Кутров, Н.В. Мельникова, Д.І. Шейко. У книзі Нормативні курси хімічних дисциплін. – Київ: ВПЦ "Київський університет", 1995. – 3 с.
Спецкурси для бакалаврів
Загальна стереохімія / В.О. Ковтуненко. – Київ: "Невтес", 2001. – 332 с.
Механізми органічних реакцій у розчинах: навч. посіб. / В.Г. Пивоваренко – К.: ВПЦ "Київський університет", 2019. – 303 с.
Хімія вуглеводів. Моносахариди: Навчальний посібник для студентів хімічних та біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів (Гриф МОН України № 1/11-5429 від 21.06.10) / Хиля О.В., Хиля В.П. – К., 2010. – 247 с.
Практикум з хімії вуглеводів / О.В. Хиля. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2009. – 40 с.
Кількісний елементний та функціональний аналіз органічних сполук / Ю.М. Воловенко, В.В. Іщенко. – Київ: РВЦ "Київський університет", 2004.
Спецкурси для магістрів
Сучасні методи органічного синтезу: підручник для студ. хім. ф-ту / О.О. Григоренко, О.В. Шабликіна. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2020. – 572 с.
Сучасні методи органічного синтезу / І.В. Комаров, М.Ю. Корнілов. – Київ: РВЦ "Київський університет", 2001. – 72 с.
Насичені боронові похідні – інструменти створення нових зв'язків: навчальний посібник / О.О. Григоренко, В.С. Москвіна. – К.: 2022. – 67 с.
Вибрані методи синтезу органічних сполук. N-галогеніміди в органічному синтезі / О.В. Гордієнко, Т.В. Любчук. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2017. – 320 с. (Вступ, Загальні відомості, Реакція Воля-Циглера, Поліолефіни, Алкани, Циклопропани, Карбонільні сполуки, Бромування у бічний ланцюг ароматичних сполук, Бромування в ядро, П'ятичленні гетероцикли, Шестичленні гетероцикли)
Вибрані методи синтезу органічних сполук / О.В. Гордієнко. Практикум. – 2019. – 38 с.
Конспект лекцій до курсу "Вибрані методи синтезу органічних сполук": N-галогеноіміди в органічному синтезі, Галогенування гетероциклів за допомогою N-галогеносукцинімідів, Гетерогенне каталітичне відновлення - гідрування з перенесенням водню / О.В. Гордієнко, 2023
Вибрані розділи нейрохімії / В.О. Ковтуненко. – Київ: 2019. – 146 с.
Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему / В.О. Ковтуненко. – Київ-Ірпінь: "Перун", 1997. – 463 с.
Хімія лікарських сполук: лікарські засоби з дією на центральну нервову систему / В.О. Ковтуненко. – Київ: в-во КДУ, 1992. – 204 с.
Препаративна хімія флавоноїдів / В.П. Хиля, В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна. – К., 2021. – 156 с.
Хімія флавоноїдів. Похідні хромонів – хроманони, гетеро-анельовані хромони та азахромони: монографія / Н.В. Горбуленко, В.В. Іщенко, В.С. Москвіна, В.П. Хиля, О.В. Шабликіна, Т.В. Шокол. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2023. – 200 с. ISBN 978-966-933-209-7
Хімія флавоноїдів. Кумарини та ізокумарини: монографія / В.П. Хиля, В.С. Москвіна, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2021. – 288 с. ISBN 978-966-933-159-5
Introduction to Fluorescence Sensing
Додаткова література
Методичні матеріали до курсу "Презентація результатів наукових досліджень"
Числа ізомерів органічних сполук / М.Ю. Корнілов. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2011. – 79 c.
Four-language in Chemistry and Physics (English, German, Ukrainian, Russian) / М.Ю. Корнілов, O.I. Білодід, B.I. Перебійніс. INTAS 0263-95, CD, 1999.
Федір Семенович Бабичев. Бібліографія / Всупна стаття В.О. Ковтуненко, бібліографічний покажчик В.О. Ковтуненко, В.М. Кисіль. – Київ: Наукова думка, 1999. – 110 с.
Тлумачний довідник з теоретичної хімії для магістрів-хіміків / З.В. Войтенко, Г.Г. Дядюша, О.І. Зубенко, М.Ю. Корнілов, О.Г. Севастьянова-Мойся. – Київ: РВЦ "Київський університет", 1998. – 218 с.
Ентимологія хімічних назв. Навчальний посібник для студентів та викладачів природничих факультетів. / М.Ю, Корнілов, О.І. Білодід. – Київ: РВЦ "Київський університет", 1998. – 72 с.
Видатні імена в історії хімічної науки в Україні: С.М. Реформатський та його знаменита реакція / З.В. Войтенко, М.Ю. Корнілов, І.П. Сунцова, Л.Н. Ягупольска, Л.М. Ягупольский. – Київ: РВЦ "Київський Університет", 1997. – 92 с.
Англо-українсько-російський словник з хімії. У 2-х книгах. / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, С.І. Кисельова, Н.О. Давидова. – Київ: "Либідь", 1994. – Книга 1 – 326 с., книга 2 – 288 с.
Німецько-російсько-український словник: Посібник для користування хімічними довідниками "Бейльштейн" і "Гмелін" / М.Ю. Корнілов, К.Д. Сич. – Київ: РВЦ "Київський Університет", 1993.
Хімічні таємниці кольору / В.О. Ковтуненко, М.С. Мірошниченко. – Київ: Радянська школа, 1975. – 118 с.
Довідник з хімії / А.И. Гончаров, М.Ю. Корнілов. – Київ: "Вища школа", 1974.
Довідкові таблиці з курсу органічної хімії
Дати з історії органічної хімії і енергії зв'язків
Стандартизовані назви хімічних елементів
Література для школярів та абітурієнтів
Хімія для вступників. Посібник для випускників шкіл, абітурієнтів / М.С. Слободяник, О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова. – Київ: "Либідь", 2003. – 263 с.
Хімія. 10 клас. Експериментальний підручник для загальноосвітних навчальних закладів / П.П. Попель, В.Г. Пивоваренко, О.В. Гордієнко. – Київ: "Академія", 2002. – 232 с.
Хімія для вступників. Посібник для випускників шкіл, абітурієнтів / М.Ю, Корнілов, О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова, М.С. Слободяник. – Київ: "Київський університет", 2001. – 263 с.
Як успішно скласти вступний іспит з хімії / О.В. Гордієнко, Н.Д. Донська, М.Ю. Корнілов, В.О. Павленко, В.В. Пономарьова, П.П. Попель, М.С. Слободяник. – Київ: "Педагогіка", 2000. – 20 с.
Хімія: завдання і тести / М.Ю. Корнілов, О.В. Гордієнко, В.І. Замковий та ін. – К.: "Школяр", 2000. – 512 с.
Основи біорганічної хімії. Підручник для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням хімії / В.Г. Пивоваренко. – Київ: "Освіта", 1998. – 176 с.
Вступ до хімічної номенклатури / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, О.А. Голуб, A.M. Корнілов, Г.П. Кутров, С.В. Нерознак, Н.А. Цимбал. – Київ: "Школяр", 1997.
Періодична система хімічних елементів / В.В.Скопенко, М.Ю. Корнілов, О.А. Голуб, М.С. Слободяник. – Київ: "Либідь", 1997. – 4 с.
Термінологічний посібник з хімії / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, О.А. Голуб. – Київ: "Віпол", 1996. – 256 с.
Основи біоорганічної хімії. Посібник для учнів спеціалізованих класів хіміко-біологічного профілю / В.Г. Пивоваренко. – Київ: "Освіта", 1995. – 195 с.
Хімія. Завдання та тести. Посібник-довідник для вступників до вищих навчальних закладів. У 2-х частинах. / М. Ю. Корнілов, О.В. Гордієнко, Д.І. Шейко. – Київ: "Генеза", 1993, ч. 1. – 224 с., ч. 2. – 260 с.
Будова і властивості органічних сполук. Учбовий посібник для середньої школи / Ф.С. Бабічев, М.Ю. Корнілов. – Київ: "Радянська школа", 1971.