Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Співробітники
Наукові напрямки
Войтенко З.В.
Воловенко Ю.М.
Григоренко О.О.
Пивоваренко В.Г.
Хиля В.П.
Архів
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Заміщенні алкілгетероцикли, як синтони для синтезу нових речовин з широким спектром корисних властивостей

д.х.н., проф. Юліан Михайлович Воловенко

Сучасний синтез поліфункціональних гетероциклічних сполук є, мабуть, єдиною реальністю, яка може допомогти людству у розв'язані ряду проблем: боротьбі з хворобами, проблем сільського господарства, створенні нових перспективних матеріалів. Головним інструментом синтезу є "реакція", яка дає змогу цілеспрямовано "конструювати" такі сполуки. Тому завжди актуальним є пошук, відкриття та вивчення нових підходів до синтезу цікавих нових сполук. Очевидної цінності в цьому контексті набувають так звані синтонні підходи, які відкривають шляхи до широких рядів нових гетероциклічних сполук, роблячи їх тим самим доступними для різних досліджень, з метою пошуку речовин з корисними якостями. На нашу думку важливою умовою популярності нових методів синтезу є доступність, зручність у використанні та низька собівартість вихідних речовин. У зв'язку з цим, ми обрали об'єктами наших досліджень заміщенні алкілгетероцикли (гетарилацетонітрили, сульфонілметилгетероцикли, дигетарилметани), як відомі раніше, так і синтезовані нами вперше. Інтерес до хімії таких сполук зумовлений їх хімічною будовою та реакційною здатністю, що дозволяє широко їх використовувати в різних хімічних перетвореннях (реакціях ацилювання, внутрішньомолекулярного алкілування та арилювання, конденсації, нуклеофільного заміщення та інш.) з отриманням нових похідних гетероциклічних сполук. Дослідження хімії гетарилацетонітрилів, що проводяться на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, показали, що розвиток цього напрямку є перспективним та актуальним не тільки з точки зору теоретичної хімії, а й має прикладне значення. Серед сполук цього класу знайдено чимало речовин, які виявляють різнобічну біологічну активність: антимікробну, протипухлинну, психотропну, гемостатичну, радіопротекторну, пестицидну. Вони широко застосовуються в різних галузях господарства, зокрема в агрохімії, ветеринарії.

Внаслідок наших досліджень розроблено новий загальний метод синтезу гетероциклічних енамінокетонів, що містять ядра піролу, тіофену, піридину, піридазину, піролізидину, хіноліну, пірону і тіапірону, який полягає у взаємодії гетарилацетонітрилів з похідними функціонально заміщених (ОН, SH, NH) карбонових кислот аліфатичного, ароматичного і гетероциклічного рядів; загальний метод синтезу конденсованих азинів, який полягає у внутрішньомолекулярному (гет)арилюванні азолів і азинів по атому азота гетероциклічного ядра шляхом нуклеофільного заміщення галогену в α-[2-галоген(гет)ароїл]-2-азагетарилацетонітрилах; новий препаративний метод синтезу похідних 3-аміно-1(2Н)ізохінолінів та методи синтезу гетероциклічних сполук на основі 2-(4-оксо-3,4-дигідро-2-хіназолініл)ацетонітрилів. Останнім часом, на основі β-хлоральдегідів, а саме ізохінолінових, хінолінових, індольних та в ряду 2,1-бензотіазин-4-он-2,2-диоксидів, розроблено методи синтезу низки невідомих раніше сполук та нових гетероциклічних систем.

Заміщенні алкілгетероцикли, як синтони для синтезу нових речовин з широким спектром корисних властивостей.

Наукова група д.х.н., проф. Юліана Михайловича Воловенка.