Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Співробітники
Наукові напрямки
Войтенко З.В.
Воловенко Ю.М.
Григоренко О.О.
Пивоваренко В.Г.
Хиля В.П.
Архів
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Перегрупування на основі реакцій циклоприєднання в конденсованих та простих ізоіндолах

д.х.н., проф. Зоя Всеволодівна Войтенко

Перегрупування на основі реакцій циклоприєднання в конденсованих та простих ізоіндолах. Цей науковий напрямок з’явився на кафедрі органічної хімії відносно недавно, як продовження систематичних фундаментальних досліджень з хімії ізоіндолу і внаслідок відкриття трьох нових перегрупувань при вивченні циклоприєднання конденсованих по грані а ізоіндолів з похідними малеїніміду. Синтезовано різноманітні трициклічні 7-азабензонорборненові системи. Запропоновано докази механізмів перегрупувань. Знайдено нові приклади атроподіастереомерії. На основі конденсованих ізоіндолів знайдено метод синтезу мезо-заміщених монометинціанінів.

Ряд знайдених перетворень співзвучні "хімічній моді": "одноколбові процеси", "реакцій, що проходять з економією атомів", "зелена хімія". На основі запропонованих нами перегрупувань можна отримувати і фукціаналізовані сполуки з потенційно корисними властивостями. В останні роки знайдено приклади нових перегрупувань і на основі реакцій простих ізоіндолів. А скільки нових перегрупувань ще будуть відкриті? Це питання до майбутнього покоління.

Кожне нове перегрупування в хімії – це, з одного боку визначна подія, а з другого – натхненна праця, що потребує повної віддачі. У наукову групу запрошуються студенти, що люблять виконувати складні завдання, мають бажання до творчої діяльності та невичерпні сили на шляху до відкриття істини. Перевага надається старанним студентам, що люблять синтез, спектроскопію та іноземні мови.

Наукова група д.х.н., проф. Зої Всеволодівни Войтенко. Під керівництвом Войтенко З.В. виконали кандидатські дисертації: Самойленко В.П., Похоленко О.А., Єгорова Т В. та Кисіль А.І., який захищав дисертацію зі спільним керівництвом (З.В. Войтенко, Жан-Жерар Вольф) та водночас отримав два дипломи українського та французького зразка (перший випадок в історії факультету). Саме таку практику ми плануємо розширити для майбутніх аспірантів. Ряд студентів, що працювали з Войтенко, вчаться в аспірантурі або проходять стажування в США та Європі, двоє захистили дисертації у Німеччині (Лясковський Володимир) та Франції (Рудюк Сергій).

Наукова група має ряд цікавих публікацій (статей, оглядів, патентів) та виступів на міжнародних, українських і студентських конференціях. Частина досліджень виконана при участі колег з Університету Поля Сабатьє (Тулуза, Франція), з яким наш університет має дружні стосунки та Угоду про наукове співробітництво. У 2009 р. на базі цього співробітництва створено перше між Францією та Україною Міжнародне науково-дослідницьке об’єднання (МНДО) "Франко-українське Об’єднання в галузі Молекулярної Хімії", координаторами роботи якого є: проф. Університету Поля Сабатьє Жан-Жак Боне (J.J.Bonnet), почесний доктор нашого університету (з боку Франції) та Войтенко З.В. (з боку України).