Ласкаво просимо
Новини
Загальна інформація
Історія в особах
Видатні випускники
Співробітники
Наукові напрямки
Войтенко З.В.
Воловенко Ю.М.
Ковтуненко В.О.
Комаров І.В.
Корнілов М.Ю.
Пивоваренко В.Г.
Хиля В.П.
Навчання
Хімбіоцентр
Публікаціі
Відгуки
Фотогалерея
Контакти
Про сайт
Пошук
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Профбюро хімічного факультету

Модельні сполуки у стереохімії, фізичній органічній хімії, медичній хімії та каталізі

д.х.н., проф. Комаров Ігор Володимирович

Модельні сполуки у стереохімії, фізичній органічній хімії, медичній хімії та каталізі Центральними темами наукових досліджень в науковій групі Комарова І. В. є медична хімія та синтез модельних сполук, перш за все таких, які можуть бути використані для отримання нових знань в біоорганічній хімії, стереохімії, теоретичній хімії, каталізі. Особлива увага в науковій групі професора Комарова приділяється розробці нових синтетичних методів. Наприклад, синтез сполуки 1, яка була використана як гаптен для отримання каталітичних антитіл, вимагав розробки простих методів утворення зв’язку С-Р. Такі методи були розроблені в тісному співробітництві з професором Антоні Кірбі з Кембриджського університету. Пізніше було синтезовано ряд модельних сполук, а саме: сполуку 2 (для вивчення оберненого аномерного ефекту), 3 та 4 (ці сполуки є максимально "скрученими" амідами, їх вивчення збагатило знання про фундаментальні властивості амідного зв’язку), сполуки 5 та 6 (стабілізовані тетраедричні проміжні сполуки важливих реакцій в органічній хімії), 7-9 (ці сполуки було синтезовано як модельні для вивчення стеричних ефектів при гідролізі глікозидів, який каталізується ензимами).

Інший напрямок використання модельних сполук - вивчення каталізу. Були синтезовані нові ліганди - дифосфіни 10-15, а потім – комплекси родію на їх основі. Отримані комплекси були використані як каталізатори асиметричного гідрування прохіральних субстратів, а отримані результати дали змогу зробити висновки щодо впливу кисневмісних функціональних груп в лігандах на процес каталізу. Ця робота була проведена в співробітництві з проф. Арміном Бьорнером з Ростоцького університету. В процесі досліджень були знайдені нові ефективні ліганди, серед них - ROCKYPhos 16 (назва походить від назв міст – Ростока й Києва). Цей ліганд було запатентовано і зараз він є комерційно доступним (торгова марка - CatASium I).

Хоча інтерес до синтезу лігандів не зменшився (недавно було синтезовано нові ліганди - аміноспирти, наприклад, 17), однак зараз основні дослідження в групі Комарова І.В. присвячені дизайну та синтезу нових лікарських засобів. Основним принципом дизайну є обмеження конформаційної рухливості молекул. В даний час розробляються нові підходи до конформаційно обмежених амінокислот (наприклад, 18) – будівельних блоків лікарських засобів, пептидоміметиків. Також проводиться дизайн та синтез флуорозаміщених амінокислот (сполуки 19 та 20) з метою використання їх як міток при дослідженні пептидів методом ЯМР.

Наукова група д.х.н., проф. Комарова Ігора Володимировича. В науковій групі Комарова І.В. (на фото зліва) працюють молоді кандидати хімічних наук: Григоренко Олександр, Михайлюк Павло, а також багато талановитих аспірантів та студентів, наприклад, аспірант Радченко Дмитро, студенти Балабон Оля та Глущенко Микола.